[Hóa đơn điện tử S-Invoice] - Giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC đã được đưa vào áp dụng từ cuối năm 2022, hứa hẹn mang đến chuyển biến tích cực đối với ngành thuế. Để các doanh nghiệp có thể tham khảo và sớm đưa vào vận hành, bài viết này, S-Invoice sẽ đưa các thông tin bổ ích về hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?
Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh: Giúp tiết kiệm thời gian, chủ động trong việc lập hóa đơn và điều chỉnh sai sót… Việc triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đã được Tổng cục thuế đẩy mạnh và áp dụng trên toàn quốc từ ngày 01-04-2023. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị chưa hiểu rõ về loại hóa đơn này. Để giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa vào ứng dụng, S-invoice đã tổng hợp các thông tin cần biết về phương thức này qua bài viết dưới đây.

1. Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

Máy tính tiền là một thiết bị điện tử hỗ trợ công việc quản lý kinh doanh, trong đó có tính năng tính tiền, lưu trữ thông tin bán hàng, tra cứu và báo cáo giao dịch, khởi tạo hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu điện tử.

Hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử.

2. Nguyên tắc khởi tạo hoá đơn điện tử từ máy tính tiền

Tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

Điều 11. Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế
Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:
 1. Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
 2. Không bắt buộc có chữ ký số;
 3. Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

3. Đối tượng nào được sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo 08 mô hình kinh doanh sau sẽ thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền:

 • Trung tâm thương mại.
 • Siêu thị.
 • Bán lẻ hàng tiêu dùng.
 • Ăn uống.
 • Nhà hàng.
 • Khách sạn.
 • Bán lẻ thuốc tân dược.
 • Dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Điều kiện để triển khai áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

 • Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương pháp điện tử (như: có chữ ký số và đăng ký để được cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử).
 • Có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (như: máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet, email).
 • Sử dụng phần mềm có thể lập hoá đơn điện tử vừa có thể truyền dữ liệu đến người mua và cơ quan thuế.

4. Hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế sẽ có nội dung gì?

Tại Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01-07-2022 quy định về nội dung của hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế bao gồm:

Điều 8. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
 • ...
 • 3. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có các nội dung sau đây:
  1. Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán;
  2. Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế);
  3. Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;
  4. Thời điểm lập hóa đơn;
  5. Mã của cơ quan thuế.
 • ...

5. Thời điểm xuất hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm xuất hoá đơn điện tử:

Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn
 1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).
 3. ...

Như vậy, thời điểm xuất hoá đơn điện tử là thời điểm hoàn thành nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm thu tiền.

6. Lộ trình triển khai hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày 05-12-2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 4517/TCT-DNNCN năm 2022 về việc triển khai hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo đó, căn cứ Mục 4 Công văn 4517/TCT-DNNCN năm 2022 thì lộ trình triển khai hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền được thực hiện như sau:

 • Đợt 1: Kể từ sau ngày Tổng cục thuế chính thức công bố Chương trình hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền (dự kiến lễ công bố vào ngày 15-12-2022) đến hết tháng 3-2023.
  Cục Thuế tập trung triển khai đối với 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc nhóm có thể triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo danh sách báo cáo Tổng cục Thuế (báo cáo theo Công văn 3169/TCT-DNNCN ngày 26-8-2022 của Tổng cục Thuế gửi 06 tỉnh, thành phố triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 1 và Công văn 3170/TCT-DNNCN ngày 26-8-2022 của Tổng cục Thuế gửi 57 tỉnh, thành phố triển khai hoá đơn điện tử giai đoạn 2).
 • Các đợt tiếp theo: từ 1-4-2023 trở đi, Cục Thuế chủ động lập danh sách và tổ chức triển khai tại địa bàn đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn lại và báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế.

7. Cách đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền?

Người nộp thuế đăng ký và sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ.

 • Trường hợp người nộp thuế lần đầu sử dụng hoá đơn điện tử và thuộc đối tượng áp dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thì phải thực hiện đăng ký qua tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử.
 • Trường hợp người nộp thuế đã thực hiện đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử thành công và muốn đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thì thực hiện thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn.
Hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel đã nâng cấp và hỗ trợ kết nối với hầu hết các loại phần mềm máy tính tiền, phần mềm bán hàng, máy POS như: Kiot Việt, POS365, POSAPP, SAPO....Hệ thống tích hợp với máy tính tiền đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Thuế quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Để đăng ký sử dụng, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ 0866 531 668 để được tư vấn.

8. Hình thức của hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

Hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế là hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo định dạng dữ liệu quy định tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/09/2022 của Tổng cục Thuế.

 1. “Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế” là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, khởi tạo hoá đơn điện tử có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch… và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.
 2. “Mã của cơ quan thuế trên hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền” là dải ký tự bao gồm 23 ký tự có cấu trúc như sau:

  C1C2-C3C4-C5C6C7C8C9 – C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20

  Trong đó:

  • Một ký tự đầu C1: là chữ cái M cố định để thể hiện dấu hiệu nhận biết hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
  • Một ký tự C2: là ký hiệu được gắn cố định để thể hiện loại hoá đơn điện tử từ 1 đến 6 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC.
  • Hai ký tự C3C4: là 02 số cuối của năm phát hành hóa đơn được sinh tự động từ phần mềm bán hàng của người nộp thuế.
  • Năm ký tự C5C6C7C8C9: là một chuỗi 05 ký tự do cơ quan thuế cấp theo hình thức tự sinh từ hệ thống hoá đơn điện tử của cơ quan thuế đảm bảo tính duy nhất.
  • Mười một ký tự C10C11C12C13C14C15C16C17C18C9C20: là chuỗi 11 số được tự sinh từ phần mềm bán hàng đảm bảo tính duy nhất.
  • Dấu gạch ngang (-): là ký tự để phân tách các nhóm ký tự thể hiện loại hóa đơn, năm phát hành hóa đơn tự sinh từ phần mềm bán hàng, ký tự do cơ quan cấp, chuỗi số tự sinh từ phần mềm bán hàng.,
  Mã của cơ quan thuế trên hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có thể thiết lập cho nhiều máy tính tiền tại một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc đảm bảo tính duy nhất của từng hóa đơn.

9. Trách nhiệm của người bán khi sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

 • Đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
 • Lập hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC.
 • Có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để đảm bảo liên tục và duy nhất.
 • Chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.
 • Chủ động 24/7 trong việc xử lý sai, sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã được cài đặt phần mềm hoá đơn điện tử từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế.

10. Những lợi ích vượt trội so với hoá đơn điện tử có mã thông thường

 • Có thể xuất hoá đơn điện tử ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế quy định.
 • Chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như các loại hóa đơn có mã thông thường.
 • Tại một thời điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi.
 • Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để tham gia dự thưởng do thông tin trên hoá đơn điện tử từ máy tính tiền có thêm trường CMND/CCCD trong trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế. Đây là cơ hội để cơ sở kinh doanh có thêm khách hàng gia tăng và doanh số.
 • Không tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp, mà ngược lại còn giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực hơn so với các loại hoá đơn điện tử khác, chỉ vài chục đồng/hóa đơn.
 • Không yêu cầu phải có thiết bị đặc thù, chuyên dụng, người nộp thuế chỉ cần máy tính, máy in, đường truyền internet, thậm chí các thiết bị điện tử cầm tay cũng có thể khởi tạo hóa đơn.
 • Có kết nối với cơ quan thuế được xem là hóa đơn hợp pháp để khấu trừ giá trị gia tăng đầu vào và tính trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hóa đơn điện tử Sinvoice tích hợp với mọi phần mềm máy tính tiền hàng đầu
Hóa đơn điện tử Sinvoice tích hợp với mọi phần mềm máy tính tiền hàng đầu

Giải pháp hóa đơn điện tử từ máy tính tiền của Viettel

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi số và sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo Nghị định 123, Thông tư 78, Viettel đã nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử máy tính tiền:

 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ theo quy định của Bộ Tài chính: khởi tạo, phát hành hóa đơn, lập hóa đơn, điều chỉnh, thay thế hóa đơn, hủy hóa đơn, chuyển đổi hóa đơn...
 • Quản trị tình hình sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh: tổng số hóa đơn đã phát hành, tổng số hóa đơn chưa sử dụng, báo cáo tổng hợp hóa đơn bán ra,...
 • Tích hợp tất cả các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý bán hàng, quản lý bệnh viện/trường học...như POSAPP, SAPO, POS365, Kiot Việt, IPOS....
 • Kho mẫu hóa đơn miễn phí phong phú.
 • Khách hàng được triển khai chữ ký số đồng bộ với hệ thống hóa đơn điện tử.
Hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel đã nâng cấp và hỗ trợ kết nối với hầu hết các loại phần mềm máy tính tiền, phần mềm bán hàng, máy POS như: Kiot Việt, POS365, POSAPP, SAPO....Hệ thống tích hợp với máy tính tiền đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Thuế quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Để đăng ký sử dụng, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ 0866 531 668 để được tư vấn.

***** Xem thêm: Gói 1000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Nguồn tham khảo: Thư Viện Pháp Luật