Hóa đơn điện tử S-Invoice

Tra cứu hóa đơn điện tử Viettel

Lưu ý: thông tin số hóa đơn là thông tin không bắt buộc nhập khi tra cứu, Quý khách hàng có thể KHÔNG NHẬP thông tin số hóa đơn.