Hóa đơn điện tử S-Invoice

Tải về tool, hướng dẫn, công cụ... trên hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice

Mẫu hóa đơn chuẩn

ảnh
Tổng hợp các mẫu hóa đơn bán hàng và biên lai
ảnh
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện và nước
ảnh
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế dòng
ảnh
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng có chiết khấu
ảnh
Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thuế tổng khác
ảnh
Danh sách mẫu hóa đơn trên hệ thống thật và hệ thống demo

Tài liệu hướng dẫn tích hợp hệ thống Hóa đơn điện tử

Công văn đặc thù

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý HDDT

ảnh
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định và Thông báo phát hành HDDT

Tool ký số và xem hóa đơn

ảnh
Lưu ý: Chạy tool ký số trước khi ký
ảnh
Lưu ý: Chạy tool ký số trước khi ký

Tài liệu hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn

ảnh
Hướng dẫn quy trình thiết kế hóa đơn chi tiết

Tài liệu thông tư 68