S-Invoice xin hướng dẫn Quý khách hàng các bước kiểm tra cấu hình môi trường ký số trên hệ thống Hóa đơn điện tử của Viettel

1. Kiểm tra trình duyệt web của khách hàng

Người dùng cần cấu hình cho phép các Add-on để có thể ký số trên hệ thống hóa đơn điện tử, cách kiểm tra và cấu hình như sau:

1.1. Cấu hình trên trình duyệt Firefox

 • B1: Vào Option, tìm đến mục Certificate ==> View certificate ==> Mở tab Server ==> Add Exception.
 • B2: Nhập vào ô tìm kiếm từ khóa "localhost:8006" ==> Nhấn vào Get certificate ==> Confirm Security Exception ==> OK.

1.2. Cấu hình trên trình duyệt Google Chrome/Cốc Cốc

 • B1: Nhập "chrome://flags/" vào thanh địa chỉ, sau đó tìm đến mục #allow-insecure-localhost.
 • B2: Chọn Enable ==> Khởi động lại Chrome/Cốc cốc.

2. Kiểm tra các chương trình diệt virus của khách hàng

Một số chương trình diệt virus chặn kết nối của chữ ký số đến hệ thống Hóa đơn điện tử. Trước khi thực hiện ký/phát hành hóa đơn, ngưòi dùng cần gỡ bỏ hoặc tắt tạm thời các chương trình diệt virus.

3. Kiểm tra phiên bản Java đang sử dụng

Máy tính người dùng cần cập nhật lên phiên bản Java 8 (bản mới nhất).

Người dùng có thể kiểm tra phiên bản Java bằng cách sử dụng menu Control Pannel – Program and Features

4. Kiểm tra USB Token

Cần đảm bảo đã cắm đúng USB token và máy tính đã được cài đặt driver USB Token tương ứng.

Cách kiểm tra như sau:

 • Đối với token Viettel-CA: người dùng kiểm tra biểu tượng Viettel Token Manager có hiện lên ở khay taskbar (Khay icon ở dưới, góc phải màn hình) hay không? Nếu có hiện thị biểu tượng Viettel thì đã cài đặt thành công. Ngược lại, người dùng cần cài đặt lại Viettel token manager bằng cách chạy file *.exe chứa trong USB (file có dung lượng lớn nhất).
 • Đối với token của những nhà cung cấp khác: tùy từng nhà cung cấp sẽ có biểu tượng token manager (logo nhà cung cấp) khác nhau ở khay taskbar, nếu chưa xuất hiện biểu tượng, người dùng phải cài đặt bằng cách chạy file *.exe trong USB.

5. Danh sách các loại USB Token đã hỗ trợ:

Nếu sử dụng các phiên bản token dưới đây, người dùng không cần phải cấu hình thư viện chữ ký số của Viettel. Ngược lại, người dùng phải thêm chữ ký số lên hệ thống thư viện Chữ ký số của Viettel-CA.

Tên USB Phiên bản hỗ trợ Ghi chú
Viettel-CA Từ v1 đến v6
FPT-CA Từ v2 đến v5
BKAV-CA v1 và v2
Safe-CA v1 và v2
Vina-CA v1, v3 và v5
VNPT-CA v6, v8 và v10
NewCA v4
CA2

Bảng 1: Danh sách các USB token hỗ trợ trên HDDT S-Invoice

6. Với các USB Token chưa được hỗ trợ

Trong trường hợp người dùng sử dụng loại USB Token không nằm trong bảng ở mục 5, người dùng cần thực hiện thêm vào thư viện chữ ký số của Viettel. Thao tác thêm chữ ký số mới vào thư viện chữ ký số của Viettel-CA như sau:

 • B1: Tìm file dll của CA trong thư mục C:\Windows\System32.
  Ví dụ với chữ ký số của đơn vị EFY sẽ có dạng là: efy-ca_v1.dll; efy-ca_v5_s.dll...
 • B2: Vào thư mục \tool_ky_so\viettel-sinvoice-tool\conf nằm trong folder tool ký số được tải về trên trang sinvoice.vn
 • B3: Mở file token.properties bằng notepad để chỉnh sửa.
 • B4: Thêm tên file dll tìm được ở trên vào cuối danh sách trong file token.properties rồi lưu lại. Ví dụ: efy-ca_v1.dll; efy-ca_v5_s.dll.
 • B5: Khởi động lại tool ký để kiểm tra.

7. Kiểm tra Tool ký số

- Đảm bảo Tool ký số là mới nhất và đã được bật trước/trong khi ký phát hành hóa đơn.

- Người dùng có thể tải tool ký số tại đây

*Lưu ý:

 • Một số trường hợp máy khách hàng đã có tool ký số cũ, nên không thực hiện ký thành công. Khi đó, người dùng cần xóa tool ký số cũ và tải took ký số mới nhất.
 • Nếu không có biểu tượng Java trên sinvoice-sign-tool thì người dùng kích chuột phải vào file, chọn Open with, chọn Java (TM) Platform SE binary. ( trường hợp máy đã cài đặt java 8)

8. Kiểm tra và lấy File Cert

 • Phải đảm bảo là file *.cer được xuất ra từ Tool ký số, tuyệt đối không được lấy trực tiếp từ USB Token của khách hàng hoặc nhận file *.cer từ các nguồn khác.
 • Thao tác lấy file *.cer như sau:
  • B1: Bật Tool ký số ==> Nhập mã PIN để đăng nhập;
  • B2: Chọn mục Cấu hình ==> Kích chuột phải vào Chữ ký số cần kết xuất ra file *.cer
  • B3: Chọn mục Tạo chứng thư số ==> Lưu lại file *.cer vừa kết xuất

9. Đưa file *.cer lên hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice

Thao tác đưa file *.cer lên hệ thống S-Invoice như sau:

 • B1: Đăng nhập vào Hệ thống hóa đơn điện tử bằng tài khoản và mật khẩu của Khách hàng;
 • B2: Chọn chức năng Quản lý phát hành ==> Khởi tạo thông tin doanh nghiệp;
 • B3: Chọn mục 2. Quản lý Chứng thư số, sau đó nhấn Thêm mới
 • B4: Upload file *.cer lấy được lên hệ thống chọn Thêm mới

10. Hướng dẫn Doanh nghiệp ký số:

Hướng dẫn doanh nghiệp lập và phát hành hóa đơn