[Hóa đơn điện tử S-Invoice] - Trong video dưới đây, Sinvoice xin hướng dẫn quý khách hàng cách lập hóa đơn nháp, phát hành hóa đơn và tra cứu hóa đơn trên web portal của hóa đơn điện tử Viettel.

***** Xem thêm: Gói 500 chứng từ khấu trừ Thuế TNCN điện tử Viettel cung cấp

Nguồn tham khảo: Viettel CSKH