[Hóa đơn điện tử S-Invoice] - Trong video dưới đây, Sinvoice xin hướng dẫn quý khách hàng cách gửi hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến Cơ quan Thuế. Áp dụng các doanh nghiệp sử dụng loại hóa đơn khởi tạo từ Máy tính tiền theo NĐ 123.

***** Xem thêm: Gói 500 chứng từ khấu trừ Thuế TNCN điện tử Viettel cung cấp

Nguồn tham khảo: Viettel CSKH