[Hóa đơn điện tử S-Invoice] - Trong video dưới đây, Sinvoice xin hướng dẫn quý khách hàng xử lý giải trình và xóa bỏ hóa đơn sai sót trên Sinvoice. Giải trình khi sai họ tên và địa chỉ người mua. Nếu sai mã số thuế người mua, số lượng, đơn giá, tiền, thuế suất, tiền thuế... và có nhu cầu xóa thì người dùng thao tác xóa bỏ hóa đơn.

***** Xem thêm: Gói 500 chứng từ khấu trừ Thuế TNCN điện tử Viettel cung cấp

Nguồn tham khảo: Viettel CSKH