Hóa đơn điện tử S-Invoice

100+ mẫu hóa đơn điện tử bán hàng siêu đẹp

Việc sở hữu một mẫu hóa đơn điện tử đẹp sẽ tạo được ấn tượng đối với khách hàng/người mua hàng. Viettel xin giới thiệu đến quý khách hàng hơn 100 mẫu hóa đơn điện tử đẹp được thiết kế phù hợp với yêu cầu về hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính.

Phí thiết kế hóa đơn điện tử S-Invoice:

Miễn phí Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử trong danh sách mẫu hóa đơn miễn phí của Viettel đã thiết lập theo đúng quy định. Không hỗ trợ chỉnh sửa, thay đổi trường thông tin. Không thay đổi màu sắc, size chữ. Tham khảo danh sách mẫu miễn phí ngay bên dưới!
500.000đ Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử trong danh sách mẫu hóa đơn đã được Viettel thiết kế: thay đổi khung, hình nền, màu chữ, size chữ... Viettel hỗ trợ chỉnh sửa logo và watermark do doanh nghiệp cung cấp. Không thêm mới trường dữ liệu.
Nếu khách hàng đăng ký trên 2000 hóa đơn sẽ được hỗ trợ thiết kế miễn phí!
1.000.000đ Viettel hỗ trợ chỉnh sửa mẫu theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Mẫu hóa đơn bán hàng miễn phí

022W000 024W000 026W000 030W000 037W000 051W000BH
058W000 059W000 063W000

Mẫu hóa đơn bán hàng thiết kế sẵn (1)

022R014 022R020 024R017 024R021 026R014 026R020
030R017 030R021 037R017 037R021 051R017 051R021
058R017 058R021 059R017 059R021 063R017 063R021

Mẫu hóa đơn bán hàng thiết kế sẵn (2)

022G001 022G009 022G018 026G018 026G001 026G009
030G019 024G019 037G019 051G019 058G019 059G019
063G019

Mẫu hóa đơn bán hàng thiết kế sẵn (3)

022B022 022W023 024B025 024W024 026B022 026W023
030B025 030W024 037B025 037W024 051B025 051W024
058B025 058W024 059B025 059W024 063B025 063W024