Hóa đơn điện tử S-Invoice

100+ mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng siêu đẹp

Việc sở hữu một mẫu hóa đơn điện tử đẹp sẽ tạo được ấn tượng đối với khách hàng/người mua hàng. Viettel xin giới thiệu đến quý khách hàng hơn 100 mẫu hóa đơn điện tử đẹp được thiết kế phù hợp với yêu cầu về hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính.

Phí thiết kế hóa đơn điện tử S-Invoice:

Miễn phí Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử trong danh sách mẫu hóa đơn miễn phí của Viettel đã thiết lập theo đúng quy định. Không hỗ trợ chỉnh sửa, thay đổi trường thông tin. Không thay đổi màu sắc, size chữ. Tham khảo danh sách mẫu miễn phí ngay bên dưới!
500.000đ Khách hàng chọn mẫu hóa đơn điện tử trong danh sách mẫu hóa đơn đã được Viettel thiết kế: thay đổi khung, hình nền, màu chữ, size chữ... Viettel hỗ trợ chỉnh sửa logo và watermark do doanh nghiệp cung cấp. Không thêm mới trường dữ liệu.
Nếu khách hàng đăng ký trên 2000 hóa đơn sẽ được hỗ trợ thiết kế miễn phí!
1.000.000đ Viettel hỗ trợ chỉnh sửa mẫu theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng miễn phí

Mẫu hóa đơn điện tử số 119W000 Mẫu hóa đơn điện tử số 108W000 Mẫu hóa đơn điện tử số 083W000 Mẫu hóa đơn điện tử số 070W000 Mẫu hóa đơn điện tử số 068W000 Mẫu hóa đơn điện tử số 062W000
119W000 108W000 083W000 070W000 068W000 062W000
Mẫu hóa đơn điện tử số 052W000 Mẫu hóa đơn điện tử số 051W000 Mẫu hóa đơn điện tử số 036W000 Mẫu hóa đơn điện tử số 033W000 Mẫu hóa đơn điện tử số 031W000
052W000 051W000 036W000 033W000 031W000 073W000

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thiết kế sẵn (1)

Mẫu hóa đơn điện tử số 031R003 Mẫu hóa đơn điện tử số 031R014 Mẫu hóa đơn điện tử số 031R020 Mẫu hóa đơn điện tử số 033R003 Mẫu hóa đơn điện tử số 033R014 Mẫu hóa đơn điện tử số 033R020
031R003 031R014 031R020 033R003 033R014 033R020
Mẫu hóa đơn điện tử số 036R003 Mẫu hóa đơn điện tử số 036R014 Mẫu hóa đơn điện tử số 036R020 Mẫu hóa đơn điện tử số 051R003 Mẫu hóa đơn điện tử số 051R014 Mẫu hóa đơn điện tử số 051R020
036R003 036R014 036R020 051R003 051R014 051R020
Mẫu hóa đơn điện tử số 052R003 Mẫu hóa đơn điện tử số 052R014 Mẫu hóa đơn điện tử số 052R020 Mẫu hóa đơn điện tử số 062R017 Mẫu hóa đơn điện tử số 062R021
052R003 052R014 052R020 062R017 062R021
Mẫu hóa đơn điện tử số 068R003 Mẫu hóa đơn điện tử số 068R014 Mẫu hóa đơn điện tử số 068R020 Mẫu hóa đơn điện tử số 070R003 Mẫu hóa đơn điện tử số 070R014 Mẫu hóa đơn điện tử số 070R020
068R003 068R014 068R020 070R003 070R014 070R020
Mẫu hóa đơn điện tử số 083R003 Mẫu hóa đơn điện tử số 083R014 Mẫu hóa đơn điện tử số 083R020 Mẫu hóa đơn điện tử số 108R017 Mẫu hóa đơn điện tử số 108R021
083R003 083R014 083R020 108R017 108R021
Mẫu hóa đơn điện tử số 119R003 Mẫu hóa đơn điện tử số 119R014 Mẫu hóa đơn điện tử số 119R020
119R003 119R014 119R020

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thiết kế sẵn (2)

Mẫu hóa đơn điện tử số 031G001 Mẫu hóa đơn điện tử số 031G009 Mẫu hóa đơn điện tử số 031G018 Mẫu hóa đơn điện tử số 033G001 Mẫu hóa đơn điện tử số 033G009 Mẫu hóa đơn điện tử số 033G018
031G001 031G009 031G018 033G001 033G009 033G018
Mẫu hóa đơn điện tử số 036G001 Mẫu hóa đơn điện tử số 036G009 Mẫu hóa đơn điện tử số 036G018 Mẫu hóa đơn điện tử số 051G001 Mẫu hóa đơn điện tử số 051G009 Mẫu hóa đơn điện tử số 051G018
036G001 036G009 036G018 051G001 051G009 051G018
Mẫu hóa đơn điện tử số 052G001 Mẫu hóa đơn điện tử số 052G009 Mẫu hóa đơn điện tử số 052G018 Mẫu hóa đơn điện tử số 068G001 Mẫu hóa đơn điện tử số 068G009 Mẫu hóa đơn điện tử số 068G018
052G001 052G009 052G018 068G001 068G009 068G018
Mẫu hóa đơn điện tử số 070G001 Mẫu hóa đơn điện tử số 070G009 Mẫu hóa đơn điện tử số 070G018 Mẫu hóa đơn điện tử số 083G001 Mẫu hóa đơn điện tử số 083G000 Mẫu hóa đơn điện tử số 083G018
070G001 070G009 070G018 083G001 083G009 083G018
Mẫu hóa đơn điện tử số 108G019 Mẫu hóa đơn điện tử số 062G019 Mẫu hóa đơn điện tử số 119G001 Mẫu hóa đơn điện tử số 119G009 Mẫu hóa đơn điện tử số 119G018
108G019 062G019 119G001 119G009 119G018

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng thiết kế sẵn (3)

Mẫu hóa đơn điện tử số 031B022 Mẫu hóa đơn điện tử số 031W23 Mẫu hóa đơn điện tử số 033B022 Mẫu hóa đơn điện tử số 033W023 Mẫu hóa đơn điện tử số 036B022 Mẫu hóa đơn điện tử số 036W023
031B022 031W023 033B022 033W023 036B022 036W023
Mẫu hóa đơn điện tử số 051B022 Mẫu hóa đơn điện tử số 051W023 Mẫu hóa đơn điện tử số 052B022 Mẫu hóa đơn điện tử số 052W023 Mẫu hóa đơn điện tử số 062B025 Mẫu hóa đơn điện tử số 062W024
051B022 051W023 052B022 052W023 062B025 062W024
Mẫu hóa đơn điện tử số 068B022 Mẫu hóa đơn điện tử số 068W023 Mẫu hóa đơn điện tử số 070B022 Mẫu hóa đơn điện tử số 070W023 Mẫu hóa đơn điện tử số 083B022 Mẫu hóa đơn điện tử số 083W023
068B022 068W023 070B022 070W023 083B022 083W023
Mẫu hóa đơn điện tử số 108B025 Mẫu hóa đơn điện tử số 108W024 Mẫu hóa đơn điện tử số 119B022 Mẫu hóa đơn điện tử số 119W023
108B025 108W024 119B022 119W023