Hóa đơn điện tử S-Invoice

PXK kiêm vận chuyển nội bộ [UPDATING...]